BEMUTATKOZÁS

Nevelőmunkánk során - a szülői hátérrel együttműködve - arra törekszünk, hogy a gyermek testileg-lelkileg harmóniában élve fejlődjön. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermek egyéni érési folyamatához igazított fejlesztés, melyben személyiségük szabadon kibontakozhat.

Napirendünket óvodáinkban úgy szervezzük, hogy biztosítjuk a tevékenységben a folyamatosságot, a kötetlenséget és a választhatóságot. A legtöbb időt a játékra, játékos tevékenységekre fordítjuk, mint az óvodás korú gyermek fő tevékenységére. Játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás, közvetlen tapasztalatszerzésen alapul, kötött vagy kötetlen formában valósul meg.

Központi intézményünk a Kolozsvár utcai három csoportos óvoda. Az épület külső és belső képe a korszerű óvodai nevelés szellemében készült, egyedi belsőépítészeti megoldásokkal, melyre a természetes anyagok felhasználása a jellemző.

A Hűvösvölgyi út 209. szám alatti gyönyörű villaépület két vegyes összetételű csoport számára nyújt családias, barátságos légkört. Az óvodában tehetséggondozó program működik, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozását.

A Máriaremetei út 185. szám alatti óvoda három csoporttal üzemel. Az épület úgy helyezkedik el a saroktelken, hogy a főútvonal forgalma nem zavarja a gyermekek életét, szeretetteljes légkört.

Az épületek fekvése, kertje számos érdekes és különleges megfigyelésre ad lehetőséget. Az erdőt rendszeresen járjuk, évszakhoz kapcsolódó és alkalmi megfigyeléseket, kísérleteket végzünk.

Alapelveink:

  • a kisgyermekek játékos környezet - és természetismeret keretében gyűjtsenek minél több saját tapasztalatot, élményt
  • nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a játéké a legnagyobb szerep

A mi óvodánk célja, hogy - helyi adottságainkat figyelembe véve, a családdal szorosan együttműködve - derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott légkörben a gyermek testi, lelki, értelmi, szociális, egyéni és életkorspecifikus fejlődését megteremtsük. Kialakítsuk a gyermeknek a környezet szépségei iránti pozitív érzelmi kötődését (rácsodálkozás, gyönyörködés, megóvás). Külön figyelmet fordítunk az egyéni sajátosságokra, az eltérő fejlődési ütemre.

Nevelőmunkánk alapvető feladata a gyermekek személyiségfejlesztése. Olyan tapasztalatok, élmények nyújtása, amelyek során a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozódni tudjanak az őket körülvevő természeti és tárgyi világban.

Óvodánkban működik a Pedagógiai Szakszolgálat, ahol logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus foglalkozik a segítségre szoruló gyermekekkel.

A Kolozsvár utcai és Hűvösvölgyi úti óvoda tornatermében lehetőség van térítés ellenében sportolásra, és mind a három óvodában térítésmentes hitoktatásra.

Alapítványunk 1997. július 10-én lett bejegyezve, melynek célja a Kolozsvár Utcai Óvoda gyermekcsoportjainak természet- és környezetismereti fejlesztésének támogatása.

Mind a három épület elnyerte a "Zöld Óvoda" címet, s rendszeres madarász-ovi programjainkkal a Magyar Madártani Egyesület madárbarát kertje vagyunk.

Bartusné Tóth Györgyi
óvodavezető

KAPCSOLATFELVÉTEL

Kolozsvár Utcai Óvoda:
1028 Kolozsvár utca 15-19.
Tel./ Fax.:275 72 03, 275 72 04, +36 20 628 84 88
E-mail:

Tagóvodák:
1029 Máriaremetei u. 185.
Tel.: 376 50 34, +36 20 628 71 44 1021

Hűvösvölgyi u. 209.
Tel.: 376 53 08, +36 20 628 33 32

TAGÓVODÁK

Ismerje meg három tagóvodánkat!

DOKUMENTUMOK

A letölthető dokumentumok listája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

A letöltéséhez kattintson!

TAGÓVODÁK

Központi intézményünk a Kolozsvár utcai három csoportos óvoda. Az épület külső és belső képe a korszerű óvodai nevelés szellemében készült, egyedi belsőépítészeti megoldásokkal, melyre a természetes anyagok felhasználása a jellemző.

A Hűvösvölgyi út 209. szám alatti gyönyörű villaépület két vegyes összetételű csoport számára nyújt családias, barátságos légkört. Az óvodában tehetséggondozó program működik, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozását.

A Máriaremetei út 185. szám alatti óvoda három csoporttal üzemel. Az épület úgy helyezkedik el a saroktelken, hogy a főútvonal forgalma nem zavarja a gyermekek életét, szeretetteljes légkört.

Az épületek fekvése, kertje számos érdekes és különleges megfigyelésre ad lehetőséget. Az erdőt rendszeresen járjuk, évszakhoz kapcsolódó és alkalmi megfigyeléseket, kísérleteket végzünk.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kolozsvár Utcai Óvoda

1028 Budapest, Kolozsvár utca 15-19.
OM: 034248

2019/2020. nevelési év

A lista személyes adatokat nem tartalmaz.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Óvodapedagógusok száma: 21 fő
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége
Főiskolai végzettség: 13 fő Pedagógus I. besorolás
Főiskola és szakvizsga: 8 fő Pedagógus II. besorolás

Gyógypedagógus: 1 fő
Végzettsége, főiskola

Óvodapszichológus: 1 fő
Végzettsége, egyetem

Óvodatitkár: 1 fő
Végzettsége, főiskola

Pedagógiai munkát segítők száma: 17 fő
Középfokú végzettségű: 10 fő
Alapfokú végzettségű: 6 fő
Felsőfokú végzettségű: 1 fő

Pedagógiai asszisztens: 3 fő
Végzettség: 1 fő óvónői szakközépiskolai érettségi
2 fő érettségi

Egyéb: 3 fő

Ügyviteli alkalmazott: 1 fő
Végzettsége: középfokú pénzügyi végzettség

Fűtő, kertész: 1 fő
Végzettsége: középfok

Karbantartó: 1 fő
Végzettsége: alapfok

Óvodai csoportok száma: 10

Az egyes csoportokban a gyermekek létszáma:

Kolozsvár utcai óvoda: 75 fő
Sárga méhecske csoport: 26 gyermek
Zöld teknős csoport: 24 gyermek
Kék maci csoport: 25 gyermek

Máriaremetei úti óvoda: 71 fő
Süni csoport: 21 gyermek, 1 fő SNI
Pillangó csoport: 23 gyermek
Maci csoport: 27 gyermek, 1 fő SNI

Hűvösvölgyi úti óvoda: 42 fő
Süni vegyes csoport: 22 gyermek
Mókus csoport: 20 gyermek

Mobil óvoda: 39 fő
Nyuszi középső csoport: 17 gyermek, 1 fő SNI
Cinke kiscsoport: 22 gyermek

Óvodai nevelési év rendje
A nevelési év szeptember 1.-től aug. 31.-ig tart
Nyáron 5 hétig van az óvoda zárva. Pontos idejét február 15-ig közöljük.
Télen a két ünnep között zárva vagyunk
A törvény által biztosított 5 nevelés nélküli munkanapot továbbképzési célra a nevelési év során vesszük igénybe. Ezeken a napokon az óvoda zárva van, de ügyeletet biztosítunk.

Az óvoda nyitva tartása: 6-18 óra

Óvodai felvétel rendje:

Az óvodai előjegyzés májusban a HIRDETMÉNY-en jelzett időpontban történik. Az óvodába felvett gyermekek szüleit levélben értesítjük. Túljelentkezés esetén a férőhely miatt elutasított gyermekek szüleit postai úton tájékoztatjuk határozat formájában. Az elutasítás ellen fellebbezési lehetősége van a szülőnek.

Nyílt napot az előjegyzés hetében délelőtt 10-12 óráig és délután 16-18 óráig tartunk.

Az intézményben fizetendő térítési díj: A napi háromszori étkezés: 483 Ft/nap.

Az óvodában az étkezést a HUNGAST Vital Kft. biztosítja

Bartusné Tóth Györgyi
óvodavezető